Informacja nt. terminu szkolenia z zakresu BHP w Sądzie Okręgowym w Warszawie w okresie luty-marzec 2016 r.

[ dodano: 18-02-2016, autor: G.S.]

Informujemy, że najbliższe szkolenie z zakresu BHP oraz ochrony danych osobowych dla studentów odbywających praktyki zawodowe w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się 29 lutego 2016 r. o godzinie 9.00, budynek Sądu Okręgowego w Warszawie (Al. Solidarności 127), sala 400B. W marcu szkolenia nie będą się odbywać. Przypominamy, że odbycie powyższego szkolenia stanowi niezbędny warunek […]


Praktyki studenckie w sądach i prokuraturach

[ dodano: 30-05-2014, autor: S.M.]

Praktyki w Sądzie Okręgowym w Warszawie w 2014 roku Studenci odbywający praktyki zgłaszają się do Sądu Okręgowego w Warszawie, Al. Solidarności 127 w dniu szkolenia BHP w terminach wskazanych poniżej. Studenci po szkoleniu BHP zgłaszają się do pokoju 407 (IV piętro). Terminy szkoleń w czerwcu: 2 czerwca br. godz. 8:30, sala 400 (IV piętro; 16 […]


Porozumienie w sprawie praktyk studenckich w Ministerstwie Sprawiedliwości

[ dodano: 7-12-2011, autor: G.S.]

W dniu 7 czerwca 2011 r. z Minister Krzysztof Kwiatkowski oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Krzysztof Rączka podpisali porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie zostało zawarte na okres jednego roku. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje podpisanie kolejnych porozumień. Program praktyk obejmuje: zapoznanie […]