Praktyki letnie – Międzynarodowa kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges

[ dodano: 24-02-2017, autor: M.K]

Międzynarodowa kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges zaprasza studentów i absolwentów prawa na PRAKTYKI LETNIE PROGRAM PRAKTYK ADRESOWANY JEST DO OSÓB, KTÓRE: ukończyły IV lub V rok studiów prawniczych; w toku studiów uzyskały średnią ocen powyżej 4,0; biegle posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie. W 2017 r. przewidujemy miesięczne praktyki dla około […]


Praktyki studenckie w Trybunale Konstytucyjnym w 2016 r.

[ dodano: 18-02-2016, autor: G.S.]

Studenci WPiA UW zainteresowani odbywaniem studenckich praktyk zawodowych w Trybunale Konstytucyjnym w 2016 r. (lipiec-grudzień) proszeni są o składanie zgłoszeń w okresie do 30 maja 2016 r. w trakcie dyżurów pełnomocników Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych. Praktyki są przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli II rok studiów i otrzymali ocenę z egzaminu z prawa konstytucyjnego co […]


Praktyki studenckie w sądach i prokuraturach

[ dodano: 30-05-2014, autor: S.M.]

Praktyki w Sądzie Okręgowym w Warszawie w 2014 roku Studenci odbywający praktyki zgłaszają się do Sądu Okręgowego w Warszawie, Al. Solidarności 127 w dniu szkolenia BHP w terminach wskazanych poniżej. Studenci po szkoleniu BHP zgłaszają się do pokoju 407 (IV piętro). Terminy szkoleń w czerwcu: 2 czerwca br. godz. 8:30, sala 400 (IV piętro; 16 […]


Porozumienie w sprawie praktyk studenckich w Ministerstwie Sprawiedliwości

[ dodano: 7-12-2011, autor: G.S.]

W dniu 7 czerwca 2011 r. z Minister Krzysztof Kwiatkowski oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Krzysztof Rączka podpisali porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie zostało zawarte na okres jednego roku. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje podpisanie kolejnych porozumień. Program praktyk obejmuje: zapoznanie […]