Informacje ogólne o praktykach

Informujemy, że w okresie 28 sierpnia 2017 r. – 30 września 2017 r. dyżury pełnomocnika Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych odbędą się w następujących terminach:

  1. 28 sierpnia (poniedziałek), godz. 14:00-15:00, sala 415;
  2. 11 września (poniedziałek), godz. 14:00-15:00, sala 415;
  3. 25 września (poniedziałek), godz. 14:00-15:00, sala 415.

Informacja na temat zasad przystępowania do praktyk zawodowych studentów zarejestrowanych na praktyki w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga oraz sądach rejonowych z obszaru właściwości tych sądów, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w okresie lipiec-wrzesień 2017 r.

Praktyki w Sądzie Okręgowym w Warszawie i w sądach rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest odbyć szkolenie z zakresu BHP oraz ochrony danych osobowych. Szkolenia odbywają się w pierwszym dniu praktyki (odpowiednio 3, 17 i 31 lipca, 14 i 28 sierpnia oraz 4, 18 i 25 września), godz. 9:30, w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 127, sala nr 400 (IV piętro). Po szkoleniu student wypełnia oświadczenie o niekaralności i jest kierowany do właściwego wydziału.

Uwaga – studenci odbywają praktykę na podstawie zgłoszenia dokonanego przez WPiA – z tego względu student przystępujący do praktyki nie generuje samodzielnie skierowania na praktykę.

Praktyki w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga i w sądach rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki (w przypadku praktyk rozpoczynających się 3 lipca – do dnia 28 czerwca br) student zobowiązany jest przedłożyć w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga (al. Solidarności 127, pokój 367 lub 376a, korytarz J, III piętro) zgłoszenie na praktykę studencką, list motywacyjny oraz CV. Formularz zgłoszenia na praktykę jest dostępny na stronie internetowej sądu (zgłoszenie na praktyki). Dokumenty te muszą być złożone w formie papierowej (nie elektronicznej). Student, najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk, odbiera w siedzibie sądu skierowanie do jednostki organizacyjnej, w której odbywać będzie praktykę. Szkolenie BHP odbywa się w jednostce organizacyjnej, do której student został skierowany na praktykę.

Uwaga – studenci odbywają praktykę na podstawie zgłoszenia dokonanego przez WPiA – z tego względu student przystępujący do praktyki nie generuje samodzielnie skierowania na praktykę.

Praktyki w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk student zobowiązany jest odbyć szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie odbędzie się 29 czerwca, godz. 8:00-10:30, w siedzibie sądu przy ul. Jasnej 2/4, sala konferencyjna V piętro (uwaga! – jeden termin szkolenia dla wszystkich studentów, niezależnie od terminu praktyki).

Student stawia się do odbycia praktyk w pierwszym dniu praktyk, godz. 8:00, w siedzibie sądu, w holu głównym przy szatni.

Uwaga – studenci odbywają praktykę na podstawie zgłoszenia dokonanego przez WPiA – z tego względu student przystępujący do praktyki nie generuje samodzielnie skierowania na praktykę.

Praktyki w ramach Prokuratury Okręgowej w Warszawie

W ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem praktyki student kontaktuje się z Wydziałem Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Warszawie (tel. (22) 21-73-238) w celu uzgodnienia godziny, w której odbędzie się szkolenie BHP. Szkolenia odbywają się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul. Chocimska 28, w pierwszym dniu praktyki. Po odbyciu szkolenia BHP student zostaje skierowany do konkretnej jednostki organizacyjnej, w której odbywać będzie praktykę.

Uwaga – studenci odbywają praktykę na podstawie zgłoszenia dokonanego przez WPiA – z tego względu student przystępujący do praktyki nie generuje samodzielnie skierowania na praktykę.

Praktyki w ramach Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga

W ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem praktyki student zgłasza się do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, ul. Bródnowska 13/15, Wydział Organizacyjny, pokój 239, w celu odbioru skierowań do prokuratur rejonowych, w których będą odbywać się praktyki. Odbiór skierowania może nastąpić także we wcześniejszym terminie.

Kontakt telefoniczny – (22) 51 14 705.

Uwaga – studenci odbywają praktykę na podstawie zgłoszenia dokonanego przez WPiA – z tego względu student przystępujący do praktyki nie generuje samodzielnie skierowania na praktykę.


Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

dr Katarzyna Furman
dr Zbigniew Gromek

Rejestracja na praktyki odbywa się za pośrednictwem serwisu : praktyki.wpia.uw.edu.pl

Uchwały Rady Wydziału w sprawie studenckich praktyk zawodowych:

  1. Uchwała Rady Wydziału Nr 01/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo
  2. Uchwała Rady Wydziału Nr 02/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Administracja I stopnia studia licencjackie

Informacje o praktykach studenckich nieobjętych programem studiów, oferty praktyk i inne informacje dotyczące rynku pracy dostępne są w Biurze Karier UW: www.biurokarier.uw.edu.pl