dr Michał Królikowski (zakończone nadaniem stopnia dr hab.)

Wniosek do CK

Autoreferat

Uzasadnienie

Komisja Habilitacyjna:

przewodniczący komisji – prof. Andrzej Zoll – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
sekretarz komisji – dr hab. Ewa Gruza – Uniwersytet Warszawski,
recenzent –prof. Leszek Kubicki- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
recenzent – dr hab. Witold Kulesza –Uniwersytet Łódzki,
recenzent – prof. Eleonora Zielińska – Uniwersytet Warszawski,
członek komisji – prof. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański,
członek komisji – prof. Lech Gardocki – Uniwersytet Warszawski

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wniosek zainteresowanego: 15.11.2011
Powołanie Komisji habilitacyjnej: 27 lutego 2012 r.

Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uchwała nr 04/05/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego