Seminarium dla przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych, poświęcone węzłowym zagadnieniom dotyczącym nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie