• Studia Podyplomowe na WPiA UW
   
    http://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/
 • Rekrutacja na 2017/2018 już trwa!
   
    http://www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/
 • VI Ranking Wydziałów Prawa "Rzeczpospolitej"
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/vi-ranking-wydzialow-prawa-w-polsce/
 • Rekrutacja do Szkoły Prawa Angielskiego
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/szkoly-prawa-obcego/centrum-prawa-angielskiego/