• Legal Architecture of Humanitarian Action
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/legal-architecture-of-humanitarian-action/
 • Spotkanie z wiceministrem Piotrem Nowakiem
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/spotkanie-z-wiceministrem-piotrem-nowakiem/
 • Konstytucja Hiszpanii z 1978 r. – 40 lat później. Dialog między konstytucjonalizmem polskim i hiszpańskim
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/konstytucja-hiszpanii-z-1978-r-40-lat-pozniej-dialog-miedzy-konstytucjonalizmem-polskim-i-hiszpanskim/
 • 100-lecie odrodzenia Państwa i Prawodawstwa Polskiego
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/100-lecie-odrodzenia-panstwa-i-prawodawstwa-polskiego/
 • Technologiczne zakłócenia – wpływ technologii na prawo
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/technologiczne-zaklocenia-wplyw-technologii-na-prawo/