• Przyszłość Prawa Pracy oraz Rynku Pracy
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/przyszlosc-prawa-pracy-oraz-rynku-pracy/
 • II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli i Lektorów
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/ii-edycja-ogolnouniwersyteckiego-badania-nauczycieli-i-lektorow/
 • Dostęp do kolekcji książek prawniczych
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/dostep-do-kolekcji-ksiazek-prawniczych/
 • Perspektywy społecznej Europy
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/perspektywy-spolecznej-europy/
 • LLM Programme in Energy, Environmental and Climate Change Law
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/llm-programme-in-energy-environmental-and-climate-change-law/