• Rekrutacja na 2017/2018 już trwa!
   
    http://www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/
 • Stanowisko Dziekanów Wydziałów Prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/Stanowisko-Dziekanów.pdf
 • PROTECTING EUROPEAN UNION VALUES: Breaches of Article 2 TUE and their Consequences
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/protecting-european-union-values-breaches-of-article-2-tue-and-their-consequences/
 • Klinika prawa zajęła I miejsce w rankingu wydziałów prawa 2017 w kategorii poradnie prawne
   
    http://www.rp.pl/Rankingi/306129916-Ranking-wydzialow-prawa-2017---poradnie-prawne-Za-male-podium-dla-najlepszych.html#ap-1
 • Studia Podyplomowe na WPiA UW
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/