• PROTECTING EUROPEAN UNION VALUES: Breaches of Article 2 TUE and their Consequences
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/protecting-european-union-values-breaches-of-article-2-tue-and-their-consequences/
 • "BREXIT" 15 months on – socio-legal perspectives for the EU and Europe
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/brexit-15-months-on-socio-legal-perspectives-for-the-eu-and-europe/
 • Rekrutacja na 2017/2018 już trwa!
   
    http://www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/
 • Stanowisko Dziekanów Wydziałów Prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/Stanowisko-Dziekanów.pdf
 • Studia Podyplomowe na WPiA UW
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/